DJI DL PZ 17-28mm T3.0 ASPH 렌즈
1,973,900원

예약판매 / 구매 전 사전문의 


렌즈마운트 : DL 마운트 


DJI DL PZ 17-28mm T3.0 ASPH 특성: 

풀 프레임 DL 17-28mm 줌 렌즈, 

T3.0 넓은 조리개, 

알루미늄 마그네슘 합금 바디,

 520g 무게 


호환 :  DJI Ronin 4D-6K, DJI Ronin 4D-8K


브랜드 DJI